פיתוח, הדרכה והטמעה

אם זה כבר קיים, נבחר את הטוב ביותר עבורך, ואם זה לא קיים ניצור בעצמנו טוב יותר